bar
 
LOGO TACT
HOME
DESPRE NOI
PROGRAME ANALITICE
PROGRAME ANALITICE
CORP PROFESORAL
AVIZIER
DOWNLOAD
DIZERTATIE
CONTACT
img
bar
     
     

Despre noi


Pentru versiunea noua a siteului va rugam accesati AICI.


ANUL II - specializarea ACTUARIAT

MODELE DISCRETE DE PIATA FINANCIARA
6 credite
Prof.univ.dr. Maria Tudor ASE Bucuresti

1.Modele stocastice pentru rata dobinzii in care ratele viitoare de dobinda se presupun a avea o evolutie aleatoare.
2.Modelul ratei dobinzii variabile
3 Generalitati privind martingalele discrete
4.Integrala si exponentiala stochastica discreta.
5. Strategii financiare
6. Piete financiare viabile si piete financiare complete.
7. Modelul liniar discret.
8. Modelul Black-Scholes discret.
9. Modele de tip Bachelier si Bachelier logaritmic.
10.Modelul Cox,Ross,Rubinstein (Modelul binomial)


Matematici ACTUARIALE
6 credite
Lect.univ.dr. Roxana Ciumara ASE Bucuresti
1. Durata de viata. Durata totala de viata. Risc instantaneu de moarte.
2. Tabele de mortalitate. Legi de mortalitate.
3. Asigurari individuale.
4. Asigurari de deces cu plati in progresie aritmetica. Rente viagere cu plati subanuale.
5.Asigurari speciale.
6.Asigurari de grupuri de persoane.
7.Modelul general al lui Lindeloff. Modelul general al lui Santacrocce. Aproximarea Gomperz-Makeham.
8.Modelul general de asigurare Taucer. Modelul demografic al lui Taucer. Probabilitati de tranzitie intre stari.
9.Riscuri competitive. Asigurari privind timpul de ocupare a starii initiale. Modelul de asigurare Taucer.
10.Asigurarea activilor si invalizilor.
11. Asigurari colective si pensii.PRINCIPIILE MODELARII
6 credite
Lect.univ.dr. Mircea Iulian, ASE Bucuresti
Gelu Ruptureanu, ARA

Adriana Predescu, ARA
1.Conceptele de baza ale modelarii
2.Etapele procesului de modelare
3.Modele pentru asigurari non-viata
4.Lanturi Markov
5.Modele de supravietuire: modelul Markov cu 2 stari
6.Modelul Markov general (cu mai multe stari)
7.Procesul Poisson
8.Procese Markov de salt
9.Modele pentru asigurari de viata exprimate ca procese Markov
10.Modelul de regresie Cox


TARIFAREA PRODUSELOR DE ASIGURARE
6 credite
Lect.univ.dr.Liana Manu ASE Bucuresti
Rainer Alt, SCOR Re
1. Produse de asigurare. Procesul de productie al unei companii de asigurari.
2.Compararea riscurilor. Comparatii de ordinele I si II. Indici de risc.
3.Stabilirea preturilor produselor de asigurare.
4.Proprietatile principiilor de calculare a primelor.
5.Stabilirea preturilor in asigurari de viata.
6.Tipuri de produse in asigurarile de viata. Invaliditate, moarte accidentala si dizabilitate accidentala.
7.Tarifare in asigurarile de sanatate. Asigurarea de dizabilitate. Asigurarea cheltuielilor medicale.
8.Stabilirea preturilor in asigurarile non-viata.
9.Finantarea produselor si planurilor. Rezerve.
10.Planuri de finantare. Analiza planurilor de finantare. Asigurare si reasigurare.


TEHNICI DE CALCUL AL REZERVELOR
6 credite
Lect.univ.dr. Roxana Ciumara ASE Bucuresti

Adriana Predescu ARA
Mihaela Alexandru ARA

Prof. Luis Portugal – Directorul Institutului de Actuariat, Portugalia
1.Rezerva matematica. Rezerva matematica in asigurarea generala individuala cu plati continue. Rezerva matematica in asigurarea generala individuala cu plati anuale.
2.Forma prospectiva a rezervei matematice.
3.Forma retrospectiva a rezervei matematice.
4.Rezerva in cazul primelor fractionate.
5.Evaluarea recursiva a rezervelor.
6.Ecuatia diferentiala a lui Thiele.
7.Rezerva in cazul primelor de tarif pentru contracte cu beneficii fixe sau variabile.
8.Rezerva in cazul contractelor unit-linked.
9.Determinarea rezervelor prin profit-testing.
10.Rezerve tehnice in asigurarile non-viata. Rezerva de daune. Rezerve IBNR. Rezerva de prime subscrise. Rezerva de prime neexpirate. Rezerva de catastrofa. Rezerva de egalizare.
11.Metode statistice de estimare a rezervelor.


PRACTICA DE SPECIALITATE
9 credite
Lect.univ.dr. Roxana Ciumara ASE Bucuresti
Lect.univ.dr. Mircea Iulian ASE Bucuresti

1. Formule de calcul recursiv utilizate in actuariat
2. Repartitii specifice pentru analiza datelor din asigurari
3. Metode de alocarea capitalului intr-o societate de asigurari
4. Problema ruinei. Compararea a doua procese de ruina.
5. Compararea riscurilor.
6. Rezerva matematica.
7. Asigurari de grupuri de persoane.
8. Asigurari speciale.
9. Asigurari in cazul riscurilor competitive.
10. Modele generale de asigurare.
11. Formarea fondului de pensii.
12. Solvabilitatea in asigurari
13. Asigurari de viata (tipuri de produse)
13. Asigurari de sanatate (tipuri de produse)
14. Sistemul de pensii private in Romania (modele)
15. Calculul primelor in asigurarile generaleSEMINAR STIINTIFIC
6 credite
Prof. Luis Portugal – Directorul Institutului de Actuariat, Portugalia
Prof.univ.dr. Dalina Dumitrescu ASE Bucuresti
1.Selectie de portofoliu pe baza modelului CAPM
2.Modelul Markowitz asupra portofoliilor
3.Tehnici actuariale in formarea de portofolii
4.Teorie financiara in alegerea portofoliilor de active
5.Evaluarea performantei (clasificare si construire de indici)
6.Tipuri de management a portofoliilor
7.Managementul obligatiunilor
8.Modele multifactor
9.Analiza tehnica
10.Buget de risc
11.Utilizarea derivativelor


COORDONAREA DISERTATIEI

15 credite
ANUL II - specializarea MANAGEMENTUL RISCULUI


ANALIZA PIETELOR FINANCIARE

6 credite
Prof.univ.dr. Dan Armeanu ASE Bucuresti
Dragos Cabat, CFA
George Constantin
Mihai Ion, Raiffeisen Asset Management

1.Sistemul financiar – concept
2.Componente ale sistemului financiar
3.Instrumente financiare utilizate in Romania
4.Organizarea si functionarea pietei monetare si valutare
5.Organizarea si functionarea sistemului bancar
6.Analiza pietei imobiliare
7.Caracteristicile pietei asigurarilor
8.Dimensiunea si structura pietei asigurarilor
9.Functiile,organizarea si functionarea pietei asigurarilor
10.Elemente definitorii ale pietei de capital
11.Configuratia actuala si evolutia pietei de capital a Romaniei
12.Intermediarii pietei si societatile de administrare a investitiilor


teoria riscului
6 credite
Prof.univ.dr. Dumitru Badea ASE Bucuresti
Razvan Tudor, Ollin Proiect
George Constantin

1.Definitie si concepte legate de risc.
2.Clasificari ale riscurilor
3.Hazard, peril.
4.Functia de utilitate si riscurile
5.Modele de risc colective
6.Reactia societatii fata de expuneri
7.Teoria ruinei
8.Principiile primelor de asigurare. Sisteme bonus-malus pe piete internationale
9.Teoria credibilitatii
10.Modele liniare generalizate
11.Metode de protectie impotriva riscurilorANALIZA SI CONTROLUL RISCULUI
6 credite
Prof.univ.dr. Dumitru Badea ASE Bucuresti
Lect.univ.dr. Cosmin Serbanescu ASE Bucuresti
Razvan Tudor
, Ollin Proiect
1.Surse de informatii
2.Tehnici si metode de identificare a riscurilor
3.Matricea riscurilor
4.Profilul de risc
5.Concepte legate de cuantificarea riscurilor
6.Tipuri de cuantificare – calitativa, cantitativa
7.Evitarea riscurilor
8.Prevenirea pierderilor
9.Reducerea pierderilor


METODE DE FINANTARE A RISCURILOR
6 credite
Prof.univ.dr. Dumitru Badea ASE Bucuresti
Dragos Cabat CFA
George Constantin

Rainer Alt, SCOR Re
1.Politica de management de risc
2.Comunicarea politicii de management de risc catre stakeholderi
3.Functia de management de risc in companie
4.Tipuri de planuri de finantare a riscurilor
5.Asigurarea ca tehnica de finantare
6.Reasigurarea si auto asigurarea
7.Planuri finite si integrate de finantare a riscurilor
8.Bugetarea riscurilor
9.Alocarea costurilor de finantare
10.Solutii alternative de finantare


Managementul riscurilor operationale si financiare
6 credite
Prof.univ.dr. Violeta Ciurel, ASE Bucuresti/ AXA Romania
dr. Vasile SAVA, BRD Asigurari de Viata

dr. Mugur Popescu, CFA
1.Riscuri operationale (Definitie; Categorii de riscuri)
2.Riscuri ale activelor fizice. Riscuri tehnologice . Riscuri de personal . Riscuri de relatie . Riscuri de mediu
3.Identificarea riscurilor operationale. Evaluarea riscurilor si a apetitului de risc al companiei
4.Solutii de tratare a riscurilor operationale- controlul riscurilor; finantarea riscurilor
5.Riscul valutar . Pozitia valutara, speculatia si implicatii ale acestora. Valoarea, sensul si durata unei expuneri valutare
6.Tipuri de expunere: strategica, contractuala, contabila si de transfer
7.Gestionarea riscului valutar.
8.Instrumente financiare derivate
9.Instrumente de management ale riscului de dobanda
10.Fluctuatia ratei dobanzii


PRACTICA DE SPECIALITATE
9 credite
Prof.univ.dr. Dumitru Badea ASE Bucuresti
1.Transfer de risc de piaţă
2.Riscurile operaţionale pentru companie ....
3.Riscurile financiare pentru companie ....
4.Modelarea deciziei de finanţare
5.Strategie de gestionare a riscului
6.Metode alternative de gestionare a riscului
7.Evoluţiile de reglementare - Legea Sarbanes Oxley]
8.Solvency II in industria de asigurări
9.QS4 - studiu de impact


seminar stiintific
6 credite
Prof.univ.dr. Dumitru Badea ASE Bucuresti
George Constantin
Florin Andreescu
Anca Sauciuc

Dr. Luis Portugal, Institutul de Actuariat Portugalia
1.Concepte legate de transferul riscurilor.
2.Finantare din fluxuri de trezorerie (auto-asigurarea, retinere, finantare interna, acorduri de finantare)
3.Finantare riscuri finite (Reasigurarea, programe de stabilizare cronologica a pierderilor, programe integrate multi-nivel, contracte incrucisate de risc, contracte multianuale, contracte multi-trigger)
4.Companii de captivi (captivi inchiriati, companii-celula inchisa, captivi asociati, captivi detinuti de agenti)
5.Implicatii ale reglementarilor internationale asupra managementul riscurilor operationale (Basel II, Solvency II, Sarbox)
6.Guvernanta corporativa


Coordonare disertatie
16 credite 

ACTUARIAT
Modele discrete de piata financiara
Matematici actuariale
Principiile modelarii
Tarifarea produselor de asigurare
Tehnici de calcul a rezervelor
Practica de specialitate
Seminar stiintific
Coordonarea disertatiei

MANAGEMENTUL RISCULUI
Teoria riscului
Analiza pietelor financiare
Analiza si controlul riscului
Metode de finantare a riscurilor
Managementul riscurilor operationale si financiare
Practica de specialitate
Seminar stiintific
Coordonarea disertatiei

     
© 2006-2014, Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Site realizat de Extended Solutions
HTML 4.01 | CSS
firefox netscape opera ie